Skład
Śląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
(kadencja 2015-2018)

Lp. Tytuł Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko
1 mgr inż. Norbert Styrc – przewodniczący Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach Dyrektor SDOO
2 mgr Robert Karpeta – zastępca przewodniczącego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Terenów Wiejskich Zastępca Dyrektora Wydziału
3 mgr inż. Janusz Wita – zastępca przewodniczącego Sejmik Województwa Śląskiego, Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich Przewodniczący Komisji
4 mgr inż. Roman Włodarz – zastępca przewodniczącego Śląska Izba Rolnicza Prezes
5 mgr inż. Romuald Brandys Śląska Izba Rolnicza Członek Zarządu
6 mgr Marcin Bystroński Syngenta Seeds Sp. z o.o. Doradca techniczny
7 mgr inż. Andrzej Dawidowicz Saaten Union Polska Sp. z o.o. Doradca regionalny
mgr inż. Teresa Giel Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Oddział w Mikołowie Główny specjalista ds. ochrony roślin
9 dr hab., prof. nadzw. Mariola Głazek Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu Oddział Sośnicowice, Zakład Badania Skuteczności Środków Ochrony Roślin Kierownik Zakładu
10 mgr inż. Marcin Hoffmann KWS Lochow Polska Sp. z o.o. Przedstawiciel handlowy
11 mgr inż. Weronika Jaksik Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach Specjalista ds. doświadczeń
12 mgr inż. Adam Jarosz KWS Polska Sp. z o.o. Regionalny doradca KWS
13 dr Maciej Jurkowski Małopolska Hodowla Roślin HBP Sp. z o. o., Zakład Hodowlano-Produkcyjny Nieznanice Kierownik ds. hodowli roślin
14 mgr inż. Gerard Kadzioch Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „BUTOR” Kierownik Produkcji Roślinnej
15 mgr inż. Anna Kojpasz DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni, Zakład Hodowli Roślin, Odział Modzurów Hodowca
16 mgr inż. Kazimierz Lipnicki Zakłady Tłuszczowe „Bielmar” Rejonowy specjalista do spraw surowcowych
17 mgr inż. Aleksander Materla Agrocentrum Sp. z o.o. Prezes
18 dr inż. Magdalena Materny-Latos Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Terenów Wiejskich Kierownik referatu
19   Alicja Mekwińska Ekspert, była kierowniczka Działu Nadzoru Nasiennego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach Ekspert
20 mgr Jerzy Motłoch Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Terenów Wiejskich Dyrektor Wydziału
21 mgr inż. Zofia Podolak Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o. o., Zakład Hodowlano-Produkcyjny w Nieznanicach Specjalista ds. hodowli roślin
22 mgr inż. Adrian Sikora Bayer CropScience Polska Starszy specjalista ds. wsparcia wiedzy technicznej
23 mgr inż. Teresa Sikora DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni, Zakład Hodowli Roślin, Odział Modzurów Główny hodowca
24 mgr inż. Adam Skórka Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie Inspektor COBORU
25 mgr inż. Roman Szczepański Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach Starszy specjalista
26 mgr inż. Andrzej Wieczorek Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Oddział w Mikołowie, Dział Systemów Produkcji Roślinnej Kierownik Działu