Zakład Doświadczalny Oceny Odmian
w  ŁyskachDane adresowe: 16-070  Choroszcz
Łyski 75
pow.  Białystok
woj.  podlaskie
 
kierownik ZDOO Łyski Lucyna Kalenik

tel.  85 719 13 40
faks  85 719 13 44
email   zdoo.lyski@coboru.plPowrót