Wyszukaj odmianę  Kontakt
WSPÓLNOTOWE KATALOGI
     
ROŚLINY ROLNICZE I WARZYWNE (eur-lex.europa.eu/pl/index)

Komisja Europejska opracowuje, na bazie krajowych rejestrów państw członkowskich, Wspólnotowy Katalog Odmian Roślin Rolniczych (CCA) oraz Wspólnotowy Katalog Odmian Roślin Warzywnych (CCV).

Odmiany znajdujące się w CCA /CCV są dopuszczone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej.

Pełne wydania  CCA i CCV publikowane są corocznie, przy czym ukazuje się siedem suplementów do CCA oraz sześć suplementów do CCV, uwzględniających sukcesywnie dokonywane zmiany dotyczące krajowych rejestrów państw członkowskich UE.

Wspólnotowe katalogi wraz z suplementami publikowane są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:


CCA - 36. pełne wydanie: Dz.Urz. UE C 433, z dnia 15.12.2017
  Suplementy do CCA:
    A - 36.1 - Dz.Urz. UE C 44, z dnia 06.02.2018
   
   
CCV - 36. pełne wydanie: Dz.Urz. UE C 414, z dnia 05.12.2017
  Suplementy do CCV:
    H - 36.1 - Dz.Urz. UE C 10, z dnia 12.01.2018
   
     
     
ROŚLINY SADOWNICZE

Wspólnotowy wykaz odmian roślin sadowniczych - FRUMATIS (Fruit Reproductive Material Information System)

Na podstawie krajowych rejestrów odmian roślin sadowniczych państw członkowskich i państw stowarzyszonych, Komisja Europejska sporządza wspólnotowy wykaz (rejestr) odmian, celem udoskonalenia odszukiwania i promowania rozpowszechniania informacji dotyczących odmian tej grupy roślin, które mogą znajdować się w obrocie na terenie UE.

Wykaz ten nie jest publikowany oficjalnie w Dzienniku Urzędowym, ale jest on dostępny pod poniższym adresem: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/plant-variety-catalogues_frumatis-eu-list.xlsx