Wyszukaj odmianę    Kontakty
WSPÓLNOTOWE KATALOGI
     
ROŚLINY ROLNICZE I WARZYWNE (eur-lex.europa.eu/pl/index)

Komisja Europejska opracowuje, na bazie krajowych rejestrów państw członkowskich, Wspólnotowy Katalog Odmian Roślin Rolniczych (CCA) oraz Wspólnotowy Katalog Odmian Roślin Warzywnych (CCV).

Odmiany znajdujące się w CCA /CCV są dopuszczone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej.

Pełne wydania  CCA i CCV publikowane są corocznie, przy czym ukazuje się siedem suplementów do CCA oraz sześć suplementów do CCV, uwzględniających sukcesywnie dokonywane zmiany dotyczące krajowych rejestrów państw członkowskich UE.

Wspólnotowe katalogi wraz z suplementami publikowane są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:


CCA - 36. pełne wydanie: Dz.Urz. UE C 433, z dnia 15.12.2017
  Suplementy do CCA:
    A - 36.1 - Dz.Urz. UE C 44, z dnia 06.02.2018
    A - 36.2 - Dz.Urz. UE C 85, z dnia 06.03.2018
    A - 36.3 - Dz.Urz. UE C 127, z dnia 10.04.2018
    A - 36.4 - Dz.Urz. UE C 160, z dnia 07.05.2018
    A - 36.5 - Dz.Urz. UE C 175, z dnia 23.05.2018
    A - 36.6 - Dz.Urz. UE C 289, z dnia 16.08.2018
    A - 36.7 - Dz.Urz. UE C 393, z dnia 29.10.2018
   
   
CCV - 36. pełne wydanie: Dz.Urz. UE C 414, z dnia 05.12.2017
  Suplementy do CCV:
    H - 36.1 - Dz.Urz. UE C 10, z dnia 12.01.2018
    H - 36.2 - Dz.Urz. UE C 74, z dnia 27.02.2018
    H - 36.3 - Dz.Urz. UE C 145, z dnia 25.04.2018
    H - 36.4 - Dz.Urz. UE C 212, z dnia 18.06.2018
    H - 36.5 - Dz.Urz. UE C 363, z dnia 08.10.2018
    H - 36.6 - Dz.Urz. UE C 426, z dnia 26.11.2018
     
     
ROŚLINY SADOWNICZE

Wspólnotowy wykaz odmian roślin sadowniczych - FRUMATIS (Fruit Reproductive Material Information System)

Na podstawie krajowych rejestrów odmian roślin sadowniczych państw członkowskich i państw stowarzyszonych, Komisja Europejska sporządza wspólnotowy wykaz (rejestr) odmian, celem udoskonalenia odszukiwania i promowania rozpowszechniania informacji dotyczących odmian tej grupy roślin, które mogą znajdować się w obrocie na terenie UE.

Wykaz ten nie jest publikowany oficjalnie w Dzienniku Urzędowym, ale jest on dostępny pod poniższym adresem: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/plant-variety-catalogues_frumatis-eu-list.xlsx