Stacja Doświadczalna Oceny Odmian
w Pawłowicach


44-180 Toszek
Pawłowice, ul. Wiejska 25
pow. Gliwice
woj. śląskie

tel. i faks: 32 233 41 87
email: sdoo.pawlowice@coboru.pl
 
INFORMACJA O WYDAWNICTWACH PDO 2019
 
NOCLEGI W ZDOO ŻABNICA

NAGRODA FARMERA ROKU
WYDARZENIA
25.02.2020 r. II Konferencja Zimowa SDOO Pawłowice w Warmątowicach
03.03.2020 r. Konferencja Zimowa ZDOO Kochcice
14.05.2020 r. Szkolenie Kwalifikatorów Roślin Oleistych SDOO Pawłowice
21.05.2020 r. Dzień Rzepaku SDOO Pawłowice
02.06.2020 r. Szkolenie kwalifikatorów roślin bobowatych
23.06.2020 r. Dzień Pola SDOO Pawłowice AC Olszowa
05.02.2020 r. I Konferencja Zimowa SDOO Pawłowice w Olszowej
31.01.2020 r. Posiedzenie Śląskiego Zespołu PDO w Mikołowie
28.02-01.03.2017 r. Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU w Szczyrku
13.01.2017 r. Obchody 65-lecia SDOO w Pawłowicach
01-03.07.2015 r. SEMINARIUM ZAGRANICZNE „EU-VCU Experts Seminar
6-7.09.2014 r. Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla SDOO Pawłowice