Wyszukaj odmianę    Kontakty
Misja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.


WYDARZENIA  
18-19 czerwca 2018 r.
W dniach 18-19 czerwca 2018 roku w centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) oraz Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Słupi Wielkiej odbyły się spotkanie konsultacyjne związane z opracowaniem założeń systemu Ekologicznego Doradztwa Odmianowego (EDO) oraz warsztaty „Ocena występowania nasilenia patogenów grzybowych w zbożach”. ...  Więcej
14-15 czerwca 2018 r.
W dniach 14-15 czerwca 2018 roku w Łysomicach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, odbyła się Konferencja Jubileuszowa z okazji XX lat funkcjonowania Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO) i rekomendacji odmian w Polsce....  Więcej
13-15 czerwca 2018 r.
W dniach 13-15 czerwca 2018 roku w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) gościliśmy delegację słowackiego Centralnego Instytutu Kontroli i Badań w Rolnictwie (UKSUP) w Bratysławie ...  Więcej
12-15 czerwca 2018 r.
W dniach 12-15 czerwca 2018 roku w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) gościliśmy delegację Ukraińskiego Instytutu Ekspertyzy Odmian Roślin (УИЭСР) z Kijowa ...  Więcej
8 czerwca 2018 r.
W dniu 8 czerwca 2018 roku w Oddziale Produkcyjno-Nasiennym PHR w Nagradowicach odbyły się „Dni Pola Nagradowice” zorganizowane przez Poznańską Hodowlę Roślin Sp. z o.o. W imprezie wziął udział dyrektor COBORU prof. dr hab. Edward S. Gacek, który w sekcji poświęconej wykładom wygłosił referat „System rejestracji odmian roślin rolniczych w Polsce oraz rola PDO dla praktyki rolniczej”. ...  Więcej
6 czerwca 2018 r.
W dniu 6 czerwca 2018 roku, w ramach projektu badawczego Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (CPVO) w Angers (Francja) „R&D Strawberry ring test”, w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian (ZDOO) w Masłowicach gościliśmy przedstawicieli CPVO, ekspertów z biur badawczych z Hiszpanii, Niemiec i Portugalii oraz z COBORU ...  Więcej
 
Pozostałe wydarzenia